Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar vergisi oranları nelerdir?

6 Kasım 2022 Pazar

Paylaş:

Çoğu şirket veya kurum vergi vermekle mükelleftir. Verilen vergiler yapılan işe, gelir şekline göre değişiklik göstermektedir. Kurumlar vergisi de şirketlerin veya kurumların devlete ödediği bir vergi türüdür. Kurumlar vergisini ödemek her şirketin ve kurumun mecburiyetidir.

Kurumlar vergisi şirketlerin veya kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazanç üzerinden belirli bir oranda alınan vergi türüdür. Kurumlar vergisi vermeye mükellef olan bazı şirket veya kurumlar vardır. Bunlar tüzel kişiliğe sahip olan şirket veya kurumlardır. Örneğin sermaye şirketleri kurum olarak kabul edilirler ve kurumlar vergisi vermeye mükelleftirler. Ancak şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödemekten muaf tutulurlar.

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar vergisi oranları nelerdir?

Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi, vergiyi ödemeye mükellef olan şirket veya kurumların bir mali yıl içerisindeki elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Kurumlar vergisini ödemekle mükellef olan şirket veya kurumlar her üç ayda bir (yani yılda 4 sefer) geçici vergi ödemek zorundadırlar. Bu geçici dönem vergilerini ödeyen şirket ve kurumlar, o mali yılın sonunda tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarından peşin ödenen vergiler adı altına düşürülür.

 

Kurumlar vergisinin konusu nelerdir?

Kurumlar vergisinin konusu Kurumlar Vergi Kanunu’nun birinci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancıdır. Kurumlar Vergi Kanunu’nun birinci maddesine göre bu kurumlar:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf olarak sayılır)
  • İş ortaklıkları

 

Kurumlar vergisi oranları nelerdir?

Kurumlar vergisi oranları Resmi Gazete üzerinden duyurulmaktadır. Kurumlar vergisi son olarak 2022 yılında yüzde 23 olarak uygulanacağı Resmi Gazete üzerinden beyan edilmişti. Şirketlerin veya kurumların bir mali yıl içerisinde elde edecekleri safi kurum kazancı üzerinden yüzde 23 oranında devlete kurumlar vergisini ödemesi zorunludur. 

Geçmiş yıllarda kurumlar vergisi farklılıklar göstermektedir. En son 2021 yılında hem 2021 hem de 2022 için kurumlar vergisi oranları açıklanmıştı. 2021 de açıklanan kurumlar vergisi 2021 yılı için yüzde 25 olarak belirtilmişti. Yani şirketler 2021 yılına göre 2022 yılında yüzde 2 oranında daha az kurumlar vergisi ödeyecektir.

Paylaş: