İnternet reklamcılığında e-fatura ve e-arşiv zorunlu mu?

20 Ocak 2023 Cuma

Paylaş:

Son yayımlanan Vergi Usul Kanunu (Sıra No: 535) Tebliği ile e-belge uygulamalarının yaygınlaştırılması ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Düzenleme kapsamında internet reklamcılığı hizmet aracılarının e-fatura ve e-arşiv fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi ve e-fatura zorunluluğu kapsamında sektörel olarak da düzenlemeler yapıldı. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Tebliğle; 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL ayrıca 2022 ve sonrası hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri hasılatı olan firmaların e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapmaları gerekmektedir. Bu kapsama dahil olan firmaların, ilgili brüt satış hasılatının oluştuğu yılı takip eden yedinci ayın ilk gününe kadar başvuru sürecini tamamlamaları ve geçişlerini  yapmaları gerekmektedir.

İnternet reklamcılığında e-fatura ve e-arşiv zorunlu mu?

E-fatura uygulamasına istediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz. E-fatura zorunluluk kapsamında olan firmaların 2022 senesi için 01.07.2022 tarihine kadar gerekli hazırlıkları yaparak e-fatura uygulamasına geçiş yapmış olmaları gerekmekteydi. 

2023 senesi için ise, 2022 yılı içinde zorunlu olarak e-fatura uygulamasına geçen mükelleflerin 1 Ocak 2023 itibariyle e-Defter uygulamasına da geçmeleri zorunludur.

 

İnternet reklamcılığında e-fatura ve e-arşiv faturaya nasıl geçiş yapılır?

Tüzel kişiler mali mühür ile, gerçek kişiler ise e-imza ile gelir idaresi başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmekte.

 

İnternet reklamlarının yayınlanmasında aracı faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kastedilen mükellef grubu kimdir?

İnternet reklamcılığı hizmet aracılarına ilişkin belirli bir nace kodu yani Avrupa Birliği'nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması bulunmamaktadır. Aynı zamanda 464 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde "İnternet Reklamcılığı Hizmeti: İnternet ortamında verilen ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmeti" ve "İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracısı: İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin verilmesine aracılık eden gerçek ya da tüzel kişi" olarak tanımlanmaktadır.

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracılarının, "IV.1.5.c" bölümüne göre e-fatura uygulamasına ve "IV.2.4.2." bölümüne göre de e-arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

 

E-fatura mükellefleri için, e-fatura kullanmamanın cezası var mı?

Evet, var. Cezai yaptırım Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarı kapsamında değerlendirilir ve bu tutar her sene için farklılık göstermektedir. 2021 yılında 380 tl olan tutar 2022 yılında fatura bedelinin %10 u şeklinde belirlenmiştir. E-faturanın alınmaması ve verilmemesi, faturalarda gerçek tutarlardan farklı miktarlara yer verilmesi, elektronik olarak düzenlenecek faturanın kağıt olarak verilmesi gibi nedenler cezai yaptırım uygulanmasına sebebiyet vermektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili sayfasını ziyaret ederek e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler listesine ve e-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler listesine ulaşabilirsiniz bu şekilde mükellef olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Paylaş:

Bu yazılar da ilginizi çekebilir: