Sevk irsaliyesi nedir?

1 Kasım 2022 Salı

Paylaş:

İşletmelerin ürünlerinin bir noktadan diğer noktaya taşınması sırasında sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur. 

Sevk irsaliyesi nedir?

Sevk irsaliyesi basitçe nakliye işlerinde arasında malın durumunu özetleyen bir belgedir. Sevk irsaliyesi, satılmış ya da satılacak olan bir malın, iki adres arasında nakledilirken bu nakil işlemi ile ilgili;  malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğu bilgilerinin kayıt altına alındığı belgedir. Sevk irsaliyesi malın satışından sonra verilen bir belgedir. Ancak fatura olarak kullanılamamaktadır. 2021 yılından sonra artık e-irsaliye'de kesebilir böylece ürünler yola çıkmadan gönderilecek firmaya e-belge elektronik ortamda ulaşır.

Sevk irsaliyesi nedir?

Sevk irsaliyesinde hangi bilgiler bulunmalıdır?

Sevk irsaliyesi nakliye işlemi sonrasında verilmektedir ve bu belgede bazı bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan bilgilerin eksik olması sorunlara yol açabilir. İşte sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler:

  • Sevk irsaliyesi olarak özel bir şekilde evrakın düzenlendiğinin belirtilmesi
  • İrsaliyeyi kim ya da hangi şirket düzenliyorsa adı, soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası gibi tüm yasal bilgiler
  • Maliye Bakanlığı noter tasdik mührü şekli ya da bunun yerine geçerli olan klişesi 
  • Gönderilen ürünün ne kadar olduğu ve cinsi 
  • Ürünün nakil edecek kişiye hangi tarihte teslim edildiği ve müteselsil irsaliye numarası
  • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası
  • Sevk irsaliyesini düzenleyenin kişinin, ürünü alan kişinin ve ürünü teslim edenin kişinin imzaları
  • Ürünlerin diğer iş yerlerine ya da satılması için başka alıcılara göndereceği ürünlerde ürünün kime ve nereye gönderileceğinin yazılması 

Sevk irsaliyesi düzenlemek zorunlu mudur?

Satışı gerçekleşmiş ürün veya mal satıcı tarafından nakledilecekse sevk irsaliyesi satıcı tarafından, alıcı tarafından nakledilecekse alıcı tarafından düzenlenmelidir. Sevk irsaliyesini düzenlemesi gereken taraf görevini yerine getirmezse ve bu durum tespit edilirse ceza ödemek zorunda kalmaktadır.

Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenir ve bu iki nüshası nakliyeyi yapan araçta bulunmalıdır. Üç nüshanın altına yapılan sevk irsaliyeleri geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca belgenin düzenleniş tarihi ve fiili sevk tarihi de ayrı ayrı yazılmalıdır. Bu tarihlerden birinin eksik olması durumunda da sevk irsaliyesi geçersiz sayılmaktadır.

Fatura ve sevk irsaliyesi arasındaki farklar nelerdir?

Fatura ve sevk irsaliyesi satış sonrası verilen bir belge olarak benzerlik göstermektedir. Ancak birbiri yerine asla kullanılamazlar. Faturanın üzerinde; faturayı hazırlayan satıcının ismi, işlemin ne kadar tuttuğu, alınan ödeme tutarı karşısında ne satıldığı, malın satıldığı tarih ve satılan malın adedi bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Fatura ürünün satıldığını, sevk irsaliyesi ise ürünün nakliye sürecini ifade eden belgelerdir.

Paylaş: